Rapportering arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren har ett stort ansvar i många olika saker och ting. Det är också något som är viktigt att tänka på som arbetsgivare. Då det är ett ansvar som gäller framförallt arbetsskador och liknande, Dessa måste nämligen rapporteras in och det är arbetsgivaren som måste göra det. Därför kan det vara fördelaktigt att använda ett system som sköter rapportering till arbetsmiljöverket åt en. På det här sättet minskar arbetsgivaren sin egen administrativa börda.

Samtidigt som det också säkerhetsställer att arbetsskadan verkligen blir rapporterad på ett korrekt sätt. Allt sådant kan nämligen vara saker och ting som kan innebära stora problem om man inte gör det på ett korrekt sätt. Precis som med all kontakt med myndigheter, är det här ett sätt att effektivisera skaderapportering. Med hjälp av rätt verktyg blir hela processen enklare, då ett digitalt verktyg även gör det möjligt att inkludera bilder, information från GPS och mycket annat. Något som minskar den administrativa bördan.

Rapportera till arbetsmiljöverket

Alla arbetsskador eller svåra tillbud ska rapporteras om de händer. Det är också något som kan göras manuellt eller via ett digitalt verktyg. Att använda SafetyNet innebär att du får möjligheten att sköta allt detta med hjälp av en app. Vilket underlättar hanteringen av arbetsskador och dessutom ser till att allt blir utfört på ett korrekt sätt. Något som också är väldigt viktigt. Dessutom går det även att rapportera till Försäkringskassan.

Det här innebär en enklare administrativ börda men också att du säkerhetsställer att allt har skötts på ett korrekt sätt. Inte bara för företaget utan även för den anställda som blivit skadad. Det här systemet ser till att alla papper är inskickade och klara. Vilket alltid är en klar fördel.